هو 121بیژن بیدآباد

Bijan Bidabad

BA, MSc, Ph.D, Post Doctorate
About Bijan Bidabad

Professor Bijan Bidabad is an experienced scientist. He received his B.A. in Political Science, M.S., Ph.D. and Post-Doc in Economics from Iran, Switzerland and Greece and has written more than 550 articles and books. Largest Macro-econometric Model of Iran, Rastin Banking, Tabandeh Co-Philanthropy System and proposition of some international law declarations are of his recent works.


 Bijan Bidabad بیژن بیدآباد

پژوهشگر و اقتصاددان

Professor of Economics and Economic Consultant

Published Bibliography:

 • Who's who in the World, USA.
 • Dictionary of International Biography, UK.

تحقیق و پژوهش

Facts

Citations:
h-index:

Written Books & Papers

کتب و مقالات نوشته شده

Research Projects

پروژه‌های تحقیقاتی

Lectures

سخنرانی در مجامع علمی و آموزشی

Awards

تشویقات و تقدیرنامه‌ها

در شبکه‌های اجتماعی

In Social Networks

اخبار و گزارشات درباره بانکداری راستین

بانکداری راستین

Rastin Banking News

Facebook Page

حقوق بین‌الملل عمومی از منظر عرفان و تصوف اسلامی

حقوق بین‌الملل عمومی

Public International Law, Islamic Sufi Approach

Facebook Page

سیاست خارجی از منظر عرفان و تصوف اسلامی

Foreign Policy, Islamic Sufi Approach

Facebook Page

دیپلماسی از منظر عرفان و تصوف اسلامی

Diplomacy, An Islamic Sufi Approach

Facebook Page

پروفسور بیژن بیدآباد
مصاحبه‌های مطبوعاتی

Press Interviews

Facebook Page

مهارت‌ها

Skills

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و درجه پسا دکترا در رشته اقتصاد است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده بیش از 550 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی می‌باشد.

Econometrics اقتصادسنجی100%
International finance & trade مالیه و تجارت بین‌الملل90%
Monetary theory & policy نظریه و سیاست‌های پولی100%
Islamic Banking & Finance بانکداری و تأمین مالی اسلامی100%
Economic planning برنامه‌ریزی اقتصادی95%
Economic development توسعه اقتصادی95%
Mathematical modeling الگوسازی ریاضی90%
Operation research تحقیق در عملیات70%
Multivariate Statistics آمار چند متغیره70%
Government Fiscal Policy سیاست‌های مالی دولت85%
Mathematical Programming برنامه‌ریزی ریاضی75%
Math-Stat softwares نرم افزارهای ریاضی-آمار70%
Islamic Economics اقتصاد اسلامی 100%
Islamic Philosophy فلسفه اسلامی75%
Islamic Law & Jurisprudence حقوق و فقه اسلام85%
Mathematical Statistics آمار ریاضی 80%

رزومه

Resume

To see the full rseume click on the Farsi Resume or English Curriculum Vitae

برای ملاحظه رزومه کامل روی رزومه فارسی یا رزومه انگلیسی کلیک کنید

Summary

Bijan Bidabad

Professor Bijan Bidabad is a multidisciplinary scientist with effective research, teaching and consulting experiences in different fields of sciences. He has received B.A. in political science (School of Political and Social Sciences, Tehran), and M.Sc. (Shiraz University, Shiraz) and Ph.D. (Islamic Azad University of Iran and Université de Neuchâtel of Switzerland) and Post-Doctorate in economics (WSEAS, Greece) and passed many complementary specialized courses. He has been working in more than 25 different governmental and research institutions in Iran, and has done more than 40 research projects and conducted more than 15 dissertations in different universities. He has written more than 550 articles and books in different fields of sciences and humanities in Persian and English languages. The largest Macro-Econometric Model of Iran, Rastin Banking and proposition of different international declarations and Tabandeh Co-Philanthropy System are of his latest works. He has presented many lectures about his different researches in professional seminars and conferences.

Education

Post Doctorate in Economics

2014

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), Athens, Greece.

 • Major: Economics.

Ph.D. in Economics

1985 - 1989

Islamic Azad University, Tehran Iran, with cooperation of Université de Neuchâtel, Neuchatel, Switzerland.

 • Major: Econometrics.
 • Minor: International Economics.
 • Scores average: 18 out of 20.
 • Prima distinguished graduate.
 • Full four years scholarship.

M.Sc. in Economic

1979 - 1983

Shiraz University, Shiraz, Iran.

 • Major: Economic Development & Planning.
 • Scores average: 3.8 out of 4.
 • Prima distinguished graduate.

B.A. In Political Sciences

1975 - 1978

School of Political & Social Sciences. Tehran, Iran.

 • Scores averae: 3.02 out of 4.
 • He received his B.A. degree at the age of 19.

Secondary School Diploma in Mathematics

1969 - 1975

Forsat High School. Tehran, Iran.

 • Scores average: 16 out of 20.
 • He received his diploma at the age of 16.

Primary School Certificate

1965 - 1969

Ibn Sina Primary School. Tehran, Iran.

 • He finished primary school at the age of 10.

سابقه مختصر

بیژن بیدآباد

دکتر بیژن بیدآباد دارای درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی و فوق لیسانس در رشته اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و دکترای تخصصی در اقتصاد با تخصص اقتصادسنجی و مالیه بین‌الملل و پسا دکترای تخصصی در رشته اقتصاد بوده و دوره‌های تکمیلی تخصصی متعددی را گذرانده است. وی مدّت‌ها سابقة تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فنی و حرفه‌ای داشته و راهنما یا مشاور رساله‌های پایان‌نامه در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکتری بوده است. فعالیت‌های تحقیقاتی نامبرده با نگارش بیش از 5۵0 عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف علوم انسانی از جمله الگوهای ریاضی و اقتصادسنجی، و تحقیق در عملیات، اقتصاد سیمان، بانکداری، مالیه، تجارت خارجی، بیمه، اقتصاد اسلامی، اقتصاد اخلاق، نیکوکاری، ترجمه قرآن و تفسیر آن و جهانبینی عرفان و تصوف اسلامی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی، علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، جامعه‌شناسی به زبان‌های انگلیسی و فارسی می‌باشد. بزرگترین الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، بانکداری راستین، سیستم تعاون نیکوکاری تابنده، و چندین پیشنهادیه بین‌المللی در زمینه اصلاح روابط سیاسی و تجاری بین‌المللی از کارهای اخیر وی می‌باشد که بسیاری از آنها در سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی ملی و بین‌المللی ارائه شده است.

تحصیلات

پسا دکترا در اقتصاد

1393

جامعه و آکادمی علمی و مهندسی جهانی، آتن، یونان.

 • رشته اصلی : اقتصاد

دکترای تخصصی در اقتصاد

1369 - 1364

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
با همکاری دانشگاه نوشاتل سوئیس، نوشاتل، سوئیس

 • رشته اصلی : اقتصادسنجی
 • رشته فرعی :اقتصاد بین‌الملل
 • معدل : 18 از 20.
 • فارغ التحصیل ممتاز
 • بورسیه کامل دانشگاه

کارشناسی ارشد در اقتصاد

1362 - 1358

دانشگاه شیراز، شیراز ایران

 • رشته اصلی : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • معدل کل : 3.8 از 4
 • فارغ التحصیل ممتاز

کارشناسی در علوم سیاسی

1357 - 1354

دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران.

 • معدل کل : 3.02 از 4
 • دریافت درجه کارشناسی در 19 سالگی

دیپلم متوسطه در ریاضی

1348 - 1354

دبیرستان فرصت، تهران، ایران.

 • معدل کل : 16 از 20
 • دریافت درجه دیپلم در 16 سالگی

تصدیق ابتدایی

1348 - 1344

دبستان ابن سینا، آزمون متفرقه، تهران، ایران.

 • دریافت تصدیق ابتدایی در 10 سالگی

کتب و مقالات

My Written Books and Papers


برای دانلود مقالات یا کتب تحریری اینجانب با کلیک بر لینک‌های زیر به متن کامل آنها دسترسی می‌یابید


To access the full-texts of my written books and papers click on their following links


 • All
 • Technical
 • Theoretical
 • Empirical
Ethic Economics اقتصاد اخلاق

اقتصاد اخلاق

Ethic Economics

L1 Norm

L1 اقتصادسنجی نُرم

L1 Norm Econometrics

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policies سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

سیاست‌های پولی و ارزی و مالی

Monetary, Fiscal and Exchange Rate Policies

Economic Development and Planning برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development and Planning

Trade Theory and Policy تجارت خارجی

تجارت خارجی

Trade Theory and Policy

Macro-Econometric Model of Iran الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

الگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran

Cement Economics اقتصاد سیمان

اقتصاد سیمان

Cement Economics

Sufi Social Worldview جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

جهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Worldview

Quran, Excegesis, Sufism and Mysticism قرآن، تفسیر، عرفان و تصوف

قرآن، تفسیر، عرفان و تصوف

Sufism and Mysticism

Banking بانکداری

بانکداری

Banking

Rastin Banking and Finance بانکداری راستین

بانکداری راستین

Rastin Banking and Finance

Other Theoretical and Applied Texts سایر متون نظری و کاربردی

سایر متون نظری و کاربردی

Other Theoretical and Applied Texts

متون مندرج در این سایت همواره تحت بازبینی و اصلاح است.

The texts contained in this site are always under review and correction.


آخرین ویرایش کتب و مقالات را می‌توانید از همین سایت دانلود نمائید. استفاده و بهره‌برداری از مطالب این سایت به شرط رعایت امانت و درستی برای همگان آزاد است.

You can download the latest version of my books and articles from this website. The use and exploitation of the contents of this site is free for everyone under the condition of honesty and trustfulness.

You May Contact Me

ولایت علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

علی مع الحق و الحق مع علی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

ترجمه و تفسیر قرآن، عرفان و تصوف

Quran, Exegesis, Sufism and Mysticism


Quran and Exegesis
ترجمه و تفسیر قرآن
Sufism and Mysticism
عرفان و تصوف

النجاة في الصدق

جهانبینی اجتماعی عرفان و تصوّف اسلامی

Sufi Social Worldview


Sufi Social Worldview Books
کتب جهان بینی اجتماعی عرفان و تصوّف اسلامی
Proposition for International Relation Declaration
پیشنهاد اعلامیه بین‌‌المللی روابط بین‌الملل
Proposition for International Trade and Public Finance Declarations
پیشنهاد اعلامیه‌های بین‌‌المللی تجارت و مالیه عمومی بین‌الملل
Public International Law
حقوق بین‌الملل عمومی
Foreign Policy
سیاست خارجی
Diplomacy
دیپلماسی
Law Philosophy
فلسفه حقوق
Individual Law
حقوق فردی
Political Science
علوم سیاسی
Sociology
جامعه شناسی
Public Finance
مالیه عمومی

النجاة في الصدق

اقتصاد اخلاق و نیکوکاری تابنده

Ethic Economics and Tabandeh Co-Philantropy


Ethic Economics
اقتصاد اخلاق
Tabandeh co-Philantropy
نیکوکاری تابنده

النجاة في الصدق

بانکداری راستین

Rastin Banking


Rastin Banking Bill and Executive Regulations
لایحه و آئین‌نامه اجرایی بانکداری راستین
Rastin Banking Books
کتب بانکداری راستین
Rastin Banking Generals
کلیات بانکداری راستین
Rastin Banking General Topics
مباحث کلی در بانکداری راستین
Rastin Banking Detailed Documents
مستندات تفصیلی بانکداری راستین
+++++++++++++++++++++++++++
Rastin Banking Base System
سیستم پایه در بانکداری راستین

سیاست‌های پولی و مالی و ارزی

Monetary, Fiscal & Exchange Rate Policies


برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

Economic Development & Planningالگوی اقتصادسنجی کلان ایران

Macro-Econometric Model of Iran
بانک‌های اطلاعاتی الگوی کلان

Macro Model Data Banksاقتصاد سیمان

Cement Economicsبررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمانجهانبینی اجتماعی عرفان اسلامی

Sufi Social Worldview
بانک و بیمه

Bankin and Insurance 


بانکداری راستین

Rastin Banking and Finance
سایر متون

Other Theoretical & Applied Textsبررسی کشورها


خلاصه سوابق

Curriculum Vita

See a complete list of my written books and papers in my following formal CV.تصوف ایران در زبان‌های مختلف

Sufism in Different Languages

Loading
Your message has been sent. Thank you!